Ecikliraj logo

Banner 2

Ostali dogodki

V sklopu projekta so načrtovani tudi nekateri drugi dogodki:

  • natečaj z odpadnimi baterijami z namenom širjenja informacije o pomembnosti pravilnega ravnanja z odpadnimi baterijami ter posledično zbranih čim več tovrstnih odpadkov,
  • dve strokovni konferenci za sistemsko reševanje zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij,
  • delavnice za komunalna podjetja.

delavnica za podjetja

Primer delavnice za komunalna podjetja