Ecikliraj logo

Banner 2

Posvet o e-odpadkih in odpadnih baterijah za izvajalce lokalnih javnih služb ravnanja z odpadki

Posvet o e-odpadkih in odpadnih baterijah za izvajalce lokalnih javnih služb ravnanja z odpadki

Veliko vlogo pri postavitvi uličnih zbiralnikov na ekološke otoke po Sloveniji imajo izvajalci lokalnih javnih služb za ravnanje z odpadki, zato smo zanje v mesecu maju organizirali strokovni posvet na tematiko e-odpadkov in odpadnih baterij, ki se ga je udeležilo 31 izvajalcev.

Udeleženci so se tako na dogodku seznanili tudi s problemi pri zbiranju tovrstnih odpadkov in novim portalom naročanja odvozov, predvsem pa so skupaj z nami dorekli vse podrobnosti implementacije uličnih zbiralnikov na ekološke otoke v svoje lokalno okolje.

Zaključki delavnic

PROBLEMKOMENTAR
Zbiranje e-odpadkov na ZBIRNIH CENTRIH
 • poškodovana e-oprema:
  • poškodovana prispe na zbirne centre
  • poškoduje se na zbirnih centrih
 • ZEOS napiše splošna navodila za ravnanje z e-opremo in jih vključi na spletno stran podjetja in projekta ter posreduje link vsem ILJS
 • javljanje terminov odvozov e-odpadkov (obstaja kadrovski problem pri nenapovedanih prevzemih e-odpadkov na zbirnih centrih, želja po e-obveščanju)
 • ZEOS preveri možnost sistemske rešitve javljanja dneva odvoza in izvedenega odvoza preko portala za naročanja na e-naslov
 • problem odvozov HZA: zaradi pridobivanja dovoljenj se večkrat zgodi, da se odvozi le-teh včasih časovno zamaknejo
 • ZEOS se trudi, da bi se to čim manjkrat dogajalo, vendar žal ne more vplivati na vse, zahvaljuje se za potrpežljivost komunal
 • prevzem še delujočih e-odpadkov za pripravo na ponovno uporabo (glede na novo zakonodajo)
 • zakonodaja še ni dorečena – OVD za pripravo za ponovno uporabo bodo lahko pridobili obdelovalci OEEO (še ni izdanih OVD)
 • problem na zbirnih centrih bi lahko bil, da bodo e-opremo prevzemale nepooblaščene osebe , ki bodo na trg predajali nestrokovno obnovljene naprave
 • glede na zakonodajo bo potrebno določiti natančna navodila in postopke za predajo in pripravo za ponovno uporabo
 • brezplačen prevzem fotovoltaike
 • brezplačen prevzem bo moral biti zagotovljen, klub starim bremenom; pričakuje pa se, da še nekaj let ne bo oddaje tega odpadka zaradi njihove dolge življenjske dobe
 • sodelovanje komunal s shemami, ki prevzemajo e-odpadke in odpadne baterije: je potrebno sodelovati z vsemi ali ne
 • komunalam ni potrebno sodelovati z vsemi shemami, lahko le z eno (po zakonodaji je v ozadju finančna poravnava, ki jo sheme opravijo med seboj)
ZBIRALNE AKCIJE e-odpadkov
 • zbiralne akcije e-odpadkov in odpadnih baterij: jih lahko izvaja katerakoli organizacija ali ne
 • pogrešamo pravilnik, v katerem bi bilo opredeljeno, kdo lahko izvaja zbiralne akcije e-odpadkov in kdo ne
Zbiranje e-odpadkov na EKO OTOKIH
 • morebiten požig zabojnika za papir, ki stoji poleg zbiralnikov za e-odpadke
 • ZEOS preveri (npr. gasilci), kaj se lahko zgodi z notranjostjo zbiralnika (e-odpadki) zaradi visoke temperature, ki lahko nastane
Navodila postavitve UZ
 • komunale potrebujejo čim več podatkov o UZ
 • ZEOS
  • pošlje velikost UZ
  • se dogovori za mikrolokacije
  • postavitve se določi skupaj z vsakim ILJS
Razno
 • skupna akcija zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij: ideja, če bi se organizirala za celo državo
 • gre za obsežno akcijo, vprašljiva je njena izvedba zaradi logistike
 • opremljenost vseh e-naprav s črtnimi kodami, da bi se lahko vedelo, kdo je njihov lastnik in bi se lahko preko teh črtnih kod lažje sledilo lastnikom (kot pri vozilih)
 • gre za obsežno spremembo, problem bi se pojavil pri ponovni uporabi e-naprave (sprememba lastnika, komplikacije)
 • tu se podajamo že na tržno zakonodajo opreme novih izdelkov in vprašanje je, kako bi bilo to izvedljivo
 • posvet-01
 • posvet-02
 • posvet-03