Ecikliraj logo

Banner 2

Oddaj stare aparate v UZ v Zasavju

NAŠA ZBIRALNA AKCIJA STARIH APARATOV, ki je potekala med 18. in 30. septembrom 2020 V ZASAVJU, JE ZAKLJUČENA.

Zmagovalci akcije so:

  • Osnovna šola Gradec (zbrali so največ starih aparatov na učenca => 1,3 kg/učenca), ki prejme nastop Zlatka
  • Občina Radeče (zbrali so največ starih aparatov na prebivalca => 0,3 kg/prebivalca), ki prejme nastop Teškya

Več:  pdf Zbiralno-nagradna akcija v uličnih zbiralnikih Zasavja je zaključena

O AKCIJI

Izredno smo veseli, da nam bo v novem šolskem letu uspelo zaključiti ozaveščevalno-zbiralno akcijo starih aparatov »Oddaj stare aparate v ulični zbiralnik«, ki smo jo pričeli v Zasavju marca letos, a je bila zaradi epidemije prekinjena. Potekala bo med 18. in 30. septembrom 2020. V zaključnem delu akcije bo sodelovalo 10 šol (od 12-ih) skupaj z vsemi njihovimi podružnicami.

Akcijo izvajamo:

  • skupaj z izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki: KSP Hrastnik d.d., KSP Litija d.o.o., Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. in Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o.
  • skupaj z občinami: Hrastnik, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi
  • v sklopu našega projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki, ki je sofinanciran s strani Ministrstva RS za okolje in prostor ter Evropske komisije.

V akciji želimo lokalno prebivalstvo spomniti na infrastrukturno mrežo zbiranja malih starih aparatov in odpadnih baterij – na sivo-zelene ulične zbiralnike, ki smo jih v zasavskih občinah postavili skupaj že konec leta 2016. Zbiralnike je lokalno prebivalstvo dobro sprejelo, a zbrane količine v njih želimo še povečati, saj je potencial v Zasavju na tem področju dovolj velik.

Nagradno tekmovanje

Da se bo starih aparatov v uličnih zbiralnikih za časa akcije zbralo čim več smo pripravili tekmovanje za vse zasavske občine, ki se bodo z zbiranjem starih aparatov in baterij v svojih uličnih zbiralnikih potegovale za stand-up nastop Teškya. Tista občina, ki bo v času akcije v vseh svojih uličnih zbiralnikih zbrala največ tovrstnih odpadkov na prebivalca občine, bo za nagrado prejela »večer smeha«.

V akciji pa v zbiranju starih aparatov tekmujejo tudi vse prijavljene osnovne šole iz Zasavja, ki med seboj tekmujejo v zbranih količinah odpadnih aparatov in baterij v uličnih zbiralnikih, ki bodo v času akcije postavljeni na njihovih dvoriščih. Potegovale se bodo za nastop raperja Zlatka, ki bo obiskal eno šolo – tisto, ki bo v času akcije zbrala največ teh odpadkov na učenca na šoli.

Oba nastopa se bosta za zmagovalce izvedla tako, da bo dogodek za vse obiskovalce varen.

Stare aparate bodo lahko zbirale vse občanke in občani - posamezniki in podjetja, ki bodo želeli oddati svoje odpadne aparate in baterije. S svojo oddajo bodo lahko pomagali do zmage svoji občini (če bodo e-odpadke odvrgli v katerikoli zbiralnik v njihovi občini) in dodatno še določeni osnovni šoli (če bodo e-odpadke odvrgli v ravno v zbiralnik na dvorišču izbrane šole).

 

Lokacije uličnih zbiralnikov v Zasavju

Širom države jih je postavljenih že 666, večinoma stojijo na večjih ekoloških otokih, v Zasavju jih je skupaj postavljenih 33, za čas akcije pa jih bomo postavili še nekaj (na lokacije prijavljenih osnovnih šol in na zbirne centre).

ObčinaLokacija za oddajo malih starih aparatov in odpadnih baterij v akcijiVrsta zbiralnikaČas postavitve zbiralnika
Hrastnik Trg borcev NOB (Dol pri Hrastniku) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Hrastnik eko otok pri Pustu, nasproti parkirišča pri trg. Mercator (Dol pri Hrastniku) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Hrastnik Trg Franca Kozarja 7-14 (Hrastnik) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Hrastnik blokovsko naselje Abeceda (Hrastnik) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Hrastnik Novi Log 19 (Hrastnik) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Hrastnik blokovsko naselje Podkraj (Hrastnik) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Hrastnik eko otok za cerkvijo Hrastnik (Hrastnik) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Hrastnik Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19 (Hrastnik) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Hrastnik Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik (POŠ Dol pri Hrastniku), Planinska cesta 3 (Dol pri Hrastniku) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Hrastnik pred poslovno stavbo KSP Hrastnik, d.d., Cesta 3. julija 7 (Hrastnik) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Hrastnik Zbirni center Unično (Hrastnik) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Litija eko otok Gabrovka (Gabrovka) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Litija CKS eko otok pri igrišču (Litija) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Litija Maistrova (Litija) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Litija Trg na stavbah – eko otok (Litija) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Litija Zasavskega bataljona (Litija) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Litija eko otok PŠ Vače (Vače) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Litija eko otok nasproti trgovine (Kresnice) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Litija Osnovna šola Gabrovka - Dole, Gabrovka 30 (Gabrovka) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Litija Osnovna šola Gabrovka - Dole (POŠ Dole pri Litiji), Dole pri Litiji 28 (Dole pri Litiji) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Litija Osnovna šola Gradec, Bevkova ulica 3 (Litija) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Litija Osnovna šola Gradec (POŠ Vače), Vače 24 (Vače) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Litija Osnovna šola Gradec (POŠ Kresnice), Kresnice 26 a (Kresnice) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Litija Osnovna šola Gradec (POŠ Hotič), Zgornji Hotič 6 (Litija) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Litija Osnovna šola Gradec (POŠ Jevnica), Jevnica 33 (Kresnice) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Litija Osnovna šola Litija, Ulica Mire Pregljeve 3 (Litija) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Litija Osnovna šola Litija (POŠ Polšnik), Polšnik 25c (Polšnik) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Litija Osnovna šola Litija (POŠ Sava), Sava 21 (Sava) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Litija Zbirni center Litija, Ponoviška cesta 15 (Litija) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Radeče Kolenov Graben 5 - ekološki otok pred bloki (Radeče) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Radeče Svibno 18a – pred večnamensko stavbo (Radeče) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Radeče Jagnjenica 1  - ekološki otok v industrijski coni (Radeče) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Radeče Vrhovo 43a - eko otok pred večnamensko stavbo (Radeče) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Radeče Titova ul. 12 - eko otok nasproti Policije (Radeče) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Radeče Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5 (Radeče) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Radeče Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče (POŠ Svibno), Svibno 18 (Radeče) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Radeče pred stavbo Komunale Radeče, Titova ulica 107 (Radeče) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Radeče Zbirni center Hotemež (Radeče) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Šmartno pri Litiji eko otok pri gasilskem domu (Velika Kostrevnica) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Šmartno pri Litiji eko otok na obračališču (Cerkovnik) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Šmartno pri Litiji eko otok pri gasilskem domu (Jablanica) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Šmartno pri Litiji Osnovna šola Šmartno, Pungrt (Šmartno pri Litiji) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Šmartno pri Litiji Osnovna šola Šmartno (POŠ Primskovo), Gradišče 28 (Primskovo) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Šmartno pri Litiji Osnovna šola Šmartno (POŠ Štangarske Poljane), Štangarske Poljane 15 (Šmartno pri Litiji) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Šmartno pri Litiji Osnovna šola Šmartno (POŠ Velika Kostrevnica), Velika Kostrevnica 27 (Šmartno pri Litiji) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Šmartno pri Litiji Zbirni center Šmartno, Grumova 6a (Šmartno pri Litiji) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Trbovlje Savinjska cesta pri Miku (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Trbovlje Ulica Sallaumines 3c, za trgovino Mercator (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Trbovlje Ulica 1. junija 4, Rdeči Križ (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Trbovlje Kolonija 1. maja 26 (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Trbovlje Trg revolucije 18 (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Trbovlje Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8 (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Trbovlje Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje, Keršičeva cesta 50 (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Trbovlje Osnovna šola Trbovlje, Mestni trg 6 (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Trbovlje Osnovna šola Trbovlje (POŠ Dobovec), Dobovec 50 (Dobovec) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Trbovlje Osnovna šola Trbovlje (POŠ Alojz Hohkraut), Trg revolucije 19 (Trbovlje) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Trbovlje Zbirni center Neža (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Zagorje ob Savi Ulica talcev 32-36 (Zagorje ob Savi) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Zagorje ob Savi Trg pohorskega bataljona 14-15 (Kisovec) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Zagorje ob Savi KS Izlake, Izlake 3 (Izlake) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Zagorje ob Savi Cesta Otona Župančiča 2 (Zagorje ob Savi) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Zagorje ob Savi Polje 24-25 (Zagorje ob Savi) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Zagorje ob Savi Cesta 9. avgusta 109 (Zagorje ob Savi) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Zagorje ob Savi Osnovna šola Toneta Okrogarja, Šolska ulica 1 (Zagorje ob Savi) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Zagorje ob Savi Osnovna šola Toneta Okrogarja (POŠ Kisovec), Cesta 15. aprila 25 (Kisovec) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Zagorje ob Savi Osnovna šola Toneta Okrogarja (POŠ Šentlambert), Šentlambert 11 (Zagorje ob Savi) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Zagorje ob Savi Zbirni center na lokaciji »kamnolom Zagorje« (Zagorje ob Savi) ulični zbiralnik - zunaj začasni

Kaj se lahko odda v ulične zbiralnike

V ulične zbiralnike se lahko odda male gospodinjske aparate (električne mešalnike, likalnike, tehtnice, ure, grelnike vode, ožemalnike, opekače kruha …), prenosne baterije in akumulatorje, elektronske igrače, računalniško opremo in zabavno elektroniko (mobilne telefone, računalnike, tiskalnike, zvočnike, kalkulatorje, polnilce, fotoaparate, slušalke …) in drugo malo opremo in orodje (sušilnike, električna orodja, brivnike, svetilke …).

V ulične zbiralnike ne sodijo TV in monitorji ter sijalke, saj se lahko razbijejo. Le-te se lahko odda v trgovinah z električno in elektronsko opremo (zeleni koti), v okviru lokalnega mobilnega zbiranja ali na zbirne centre. Prav tako v ulične zbiralnike ne sodijo kakršnikoli drugi odpadki.

01 akcija zasavje uz

S skupnimi močmi pozivamo vse lokalne prebivalce, da po svojih predalih, kleteh in podstrešju hitro poiščejo svoje male odslužene aparate in baterije ter jih oddajo v enega izmed uličnih zbiralnikov v Zasavju. Tako lahko postanejo del te zelene zgodbe tudi oni.