Ecikliraj logo

Banner 2

Postavitev uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij v občinah Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Nazarje, Gornji grad, Ljubno, Luče in Solčava

Postavitev uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij v občinah Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Nazarje, Gornji grad, Ljubno, Luče in Solčava

Na novinarski konferenci v Velenju dne 27. maja 2016 smo skupaj z lokalnim partnerjem PUP Saubermacher d.o.o. lansirali ulične zbiralnike za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij. 

S podpisom listine smo jih predali v uporabo na ekološke otoke v občine Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Nazarje, Gornji grad, Ljubno, Luče in Solčava.

Ta dogodek je bil prvi v seriji treh lokalnih dogodkov v Velenju. Drugi dogodek v obliki ozaveščevalne delavnice se bo zgodil 22. junija 2016 v Mladinskem centru Velenje, na katerem si bodo organizatorji projekta skupaj z udeleženci zastavili lokalne cilje za izboljšano ločevanje odpadkov s poudarkom na e-odpadkih in odpadnih baterijah, na tretjem dogodku čez dobro leto pa bodo preverili, če so bili le-ti tudi doseženi.

Naslovi uličnih zbiralnikov za zgoraj navedenih osem občin:

VELENJE

 • Aškerčeva 3 (bivši samski dom)
 • Jenkova 17
 • Tomšičeva 21-23
 • Stantetova 18
 • Cankarjeva 1 in Prešernova 2
 • Foitova 10
 • Šaleška 20
 • Šaleška 2A - D
 • Goriska 65
 • Goriška 47
 • Koželjskega 3
 • Šalek 98 - 110
 • Tomšičeva 7
 • Šalek 89
 • Goriška 46D (novi bloki)
 • Goriška 52B (novi bloki)
 • Lipa 7 (pri košu)
 • Splitska 02 (pri košu)
 • Selo pri Mix-u
 • Trubarjeva 22
 • Škale (pod gasilskim domom)
 • Cesta XIV. div 1
 • Efenkova 60 (pri OŠ)
 • Jerihova pri Medvedu (»Rakova goša«)
 • Kardeljev trg 9-11

ŠOŠTANJ

 • Cesta Talcev (pod graščino)
 • Tekavčeva cesta

ŠMARTNO OB PAKI

 • Paška vas (zbiralnica most)
 • Pri Roglu (most v Slatine)
 • Rečica ob Paki (sušilnica)

GORNJI GRAD

 • Zadaj za občinsko zgradbo (ob Tekstilku)

NAZARJE

 • Ob gradu Vrbovec (ob zbiralnici)
 • Lačja vas (pri eko otoku, PGD Gorica)
 • Šmartno ob Dreti (pri eko otoku, GD Šmartno ob Dreti)

LUČE

 • Ob zbiralnici ob občini (zraven Tekstilka)

LJUBNO

 • Zbiralnica Ljubno
 • Foršt

SOLČAVA

 • Zbiralnica Medica

 

Več: pdf27. maj 2016 - Lansiranje uličnih zbiralnikov v Velenju

 • velenje_lansiranje-01
 • velenje_lansiranje-02
 • velenje_lansiranje-03