Ecikliraj logo

Banner 2

Prva izvedba delavnice E-odpadki in naše okolje

Prva izvedba delavnice E-odpadki in naše okolje

V Mladinskem centru Velenje smo 22. junija v sklopu projekta Gospodarjenje z e-odpadki razpravljali o pomenu pravilnega ravnanja s tovrstnimi odpadki.

Udeleženci delavnice »E-odpadki in naše okolje« so se sprva seznanili z lokalno problematiko na področju odpadkov ter tako pridobili izhodišča za nadaljevanje, kjer so si skupaj zastavili okoljske cilje za prihodnje ravnanje z e-odpadki z željo po čistejšem okolju in bolj zeleni okolici. Delavnica je bila organizirana v sodelovanju z Zavodom Mladinska mreža MaMa in Društvom Ekologi brez meja in je bila druga aktivnost od sklopa načrtovanih dogodkov v okviru postavitve 36 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije v občinah Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Nazarje, Gornji grad, Ljubno, Luče in Solčava. Prva aktivnost je bila izvedena 27. maja 2016 v Velenju, kjer so župani omenjenih občin podpisali listine za predajo uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije. Na delavnici so prisotni predstavniki občin in izvajalec lokalnega komunalnega podjetja za ravnanje z odpadki podpisane listine tudi uradno prejeli.

Poleg predstavitve LIFE projekta s strani ZEOS-a in predstavitve aktivnosti Zavoda Mladinske mreže MaMa kot nosilca vseh mladinskih centrov po Sloveniji, ki v projektu z družbo ZEOS sodeluje pri načrtovanju delavnic, je predstavnica izvajalca lokalne javne službe za ravnanje z odpadki PUP Saubermacher d.o.o. Alenka Centrih Ocepek izpostavila lokalne tematike in izzive s področja ločevanja odpadkov Šaleške doline. Društvo Ekologi brez meja pa je predstavilo pomen pravilnega ravnanja z odpadki na primerih dobrih praks.

Po predstavitvah so udeleženci delavnice po skupinah pod vodstvom društva obdelali štiri tematike: splošno o odpadkih v občini, sedanjo situacijo na področju e-opreme v lokalnem okolju, kaj lahko naredijo, da se sedanja situacija izboljša in kako vidijo situacijo na področju e-odpadkov v lokalnem okolju čez 10, 20 let.

V glavnem so bili prisotni zadovoljni s trenutnim stanjem, v nadaljevanju delavnice pa se je vsem zdelo, da je ozaveščanja in informiranja morda premalo oz. da poteka po napačnih kanalih in ne dosega vseh. Dve skupini sta pri tem izpostavili odrasle in starejše osebe. Pogost predlog za zmanjšanje teh težav je bilo več seminarjev, predavanj, akcij ter več dela komunale direktno s šolami, hišnimi sveti in drugimi organizacijami.

Izpostavljen je bil pomanjkljiv nadzor kar se tiče pravilnega ločevanja odpadkov kot tudi nelegalnim ravnanjem z njimi. Vsem se je zdelo, da je za večji uspeh potrebna dodatna motivacija v obliki različnih nagrad, od popustov do denarnih. Za e-zbiralnice je bil podan konkreten predlog, da bi lahko nekatere nadgradili v interaktivne stroje.

Mnogim udeležencem se je zdela problematična količina embalaže in dejstvo, da nimamo več vračljive ter kavcijskih sistemov.

O prihodnosti so udeleženci večinoma optimistični. Na koncu dogodka so zastavili dva cilja na področju ravnanja z e-odpadki, ki jih želijo skupaj s projektnim izvajalcem doseči v roku enega leta. Želijo zbrati 1000 kg na posamezni ulični zbiralnik, obenem pa bodo v tem času spremljali spremembe lokalnega okolja. Zanimalo jih bo, kako so občani sprejeli ulične zbiralnike in ali je postavitev uličnih zbiralnikov v lokalnem okolju sprožila druge primerne aktivnosti. Ugotovitve bodo predstavili na tretji načrtovani aktivnosti oz. lokalnem kulturno-družabnem dogodku po merljivem času.

Več: pdf22. junij 2016 – Delavnica E-odpadki in naše okolje v Velenju

  • prva_delavnica-01
  • prva_delavnica-02
  • prva_delavnica-03