Ecikliraj logo

Banner 2

Ulični zbiralniki tudi v večjem delu Prekmurja

Ulični zbiralniki tudi v večjem delu Pomurja

Na dogodku v Murski Soboti dne 26. avgusta 2016 smo skupaj z lokalnim partnerjem podjetjem Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. lansirali ulične zbiralnike za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij v njihovem okolju.

S podpisom listine smo jih predali v uporabo na ekološke otoke v občine Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Odranci, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in Velika Polana.

Postavitev uličnih zbiralnikov bomo vsebinsko podkrepili z delavnico E-odpadki in naše okolje 3. oktobra 2016 s pričetkom ob 10.00 uri na Gimnaziji Murska Sobota, na kateri si bomo skupaj z udeleženci zastavili lokalne cilje za izboljšanje ločenega zbiranja odpadkov s poudarkom na e-odpadkih in odpadnih baterijah.

Naslovi uličnih zbiralnikov za zgoraj navedenih 18 občin:

MESTO MURSKA SOBOTA

 • Murska Sobota - Jakobovo naselje 48 (transformator)
 • Murska Sobota - Mladinska ulica 5 (vogal Cankarjeve ulice pri Partizanu)
 • Murska Sobota - Šercerjevo naselje
 • Bakovci – ŠRČ Bakovci
 • Krog - Plečnikova ulica 16 (tehtnica)
 • Rakičan - Vaško-gasilski dom Rakičan (Opomba: ni na ekološkem otoku)
 • Černelavci - Tavčarjeva ulica 5 (vrtec)
 • Nemčavci – ŠRC Nemčavci

BELTINCI

 • Beltinci - za Občino Beltinci
 • Gančani – Vrtec Gančani
 • Dokležovje – Vaško-gasilski dom Dokležovje

CANKOVA

 • Cankova - OŠ Cankova

GORNJI PETROVCI

 • Gornji Petrovci - za Vaško dvorano Gornji Petrovci

GRAD

 • Vidonci – Zbirni center za ločeno zbiranje frakcij Vidonci

HODOŠ

 • Hodoš - za Občino Hodoš

KUZMA

 • Kuzma – Vaško-gasilski dom Kuzma

MORAVSKE TOPLICE

 • Moravske Toplice – Dolga ulica 90 (Mlekarna)
 • Prosenjakovci – Gasilski dom Prosenjakovci

PUCONCI

 • Gorica - Gasilski dom Gorica
 • Moščanci - Gasilski dom Moščanci

ROGAŠOVCI

 • Sveti Jurij – pri trgovini TUŠ

ŠALOVCI

 • Šalovci – pri Občini Šalovci

TIŠINA

 • Tišina – pri stanovanjskem bloku v Tišini

ČRENŠOVCI

 • Črenšovci – Pokopališče Črenšovci
 • Gornja Bistrica – Športni park Jame

DOBROVNIK

 • Dobrovnik – OŠ Dobrovnik

KOBILJE

 • Kobilje - pri trgovini TUŠ

ODRANCI

 • Odranci - pri občini Odranci

TURNIŠČE

 • Renkovci – Vaško-gasilski dom Renkovci
 • Gomilica – Vaško-gasilski dom Gomilica

VELIKA POLANA

 • Mala Polana - Zbirni center za ločeno zbiranje frakcij Mala Polana

 

Več: pdf26. august 2016 – Lansiranje uličnih zbiralnikov v Murski Soboti

 • ms_lansiranje-01
 • ms_lansiranje-02
 • ms_lansiranje-03