Ecikliraj logo

Banner 2

Ulični zbiralniki za e-odpadke in odpadne baterije v Slovenskih Konjicah

Ulični zbiralniki za e-odpadke in odpadne baterije v Slovenskih Konjicah

Skupaj z lokalnim partnerjem JKP d.o.o. Slovenske Konjice smo v občini Slovenske Konjice predali v uporabo 5 uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij.

Zbiralniki so bili slavnostno predani na dogodku v Zbirnem centru CERO Slovenske Konjice. Lansiranju zbiralnikov bo sledila izobraževalna delavnica za mlade 18. oktobra 2016 v Mladinskem centru Dravinjske doline (opomba: termin še ni dokončen), na kateri bomo skupaj z udeleženci zastavili lokalne cilje za izboljšano ločevanje odpadkov s poudarkom na e-odpadkih in odpadnih baterijah.

Ulične zbiralnike najdete na naslednjih naslovih Slovenskih Konjic (ekološki otoki):

  • ULICA TONETA MELIVE 1
  • KAJUHOVA ULICA 6
  • ŠKALSKA CESTA 10
  • STARI TRG 15A, LOČE
  • ZBELOVO 7A, LOČE
  • konjice_lansiranje-01
  • konjice_lansiranje-02
  • konjice_lansiranje-03