Ecikliraj logo

Banner 2

Kidričevo in Lenart gostila lansiranje uličnih zbiralnikov v svoji in okoliških občinah

V petek, 14. oktobra 2016 smo lansirali 15 uličnih zbiralnikov v Kidričevem in 22 v Lenartu, kjer so skupaj z lokalnimi partnerji podpisali listino o predaji zelenih velikanov.

Lansiranje je dva dni prej pospremila tudi informativno-ozaveščevalna delavnica za mlade v Zrečah.

Ulične zbiralnike smo najprej pospremili v Kidričevem, in sicer na ekološke otoke in druge lokacije v občinah Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Žetale in Zavrč (pod okriljem lokalnega partnerja Čisto mesto Ptuj d.o.o.), nato pa so jih pozdravili še v Lenartu in jih poslali na pot v občine Benedikt, Cerkvenjak, Gornja Radgona, Hoče – Slivnica, Lenart, Radenci, Sveta Ana, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šentilj, Vitanje in Zreče (v sklopu lokalnega partnerja Saubermacher Slovenija d.o.o.).

Na obeh dogodkih so bili prisotni predstavniki zgoraj omenjenih lokalnih javnih služb za ravnanje z odpadki in predstavniki zgoraj naštetih občin, ki so s podpisom listin slavnostno sprejeli zelene velikane ter nato s simbolično oddajo e-odpadkov pospremili novo pridobitev.

ČISTO MESTO PTUJ

 • Cirkulane pri občini
 • Destrnik pri občini
 • Duplek Sp. Duplek
 • Duplek Dvorjane
 • Kidričevo pri blokih
 • Kidričevo pri blokih / Lovrenc
 • Majšperk pri dovozu do občine
 • Majšperk Breg / Stoperce
 • Podlehnik pri občini
 • Sveti Andraž pri občini
 • Trnovska vas pri občini
 • Videm pri trgovskem centru Videm
 • Videm Lancova vas
 • Zavrč pri trgovskem centru Goričak
 • Žetale pri občini

SAUBERMACHER SLOVENIJA

 • Benedikt parkirišče ob športni dvorani, Šolska ulica 2
 • Cerkvenjak pri trgovini Mercator, Cerkvenjak 13 b
 • Gornja Radgona EO nasproti trg. centra Maximus, Lackova 22
 • Gornja Radgona Negova, avtobusna postaja
 • Gornja Radgona Sp. Ščavnica - EO pri igrišču
 • Hoče - Slivnica KS Hoče, Pohorska cesta 15
 • Hoče - Slivnica KS Rogoza, Rogoška cesta 60
 • Hoče - Slivnica KS Slivnica, Mariborska cesta 4
 • Lenart ob gozdu, pri križišču s Partizansko cesto
 • Lenart Voličina, pri Gostilni Kmetič, Spodnja Voličina 81
 • Radenci Boračeva, zbirni center ločenih frakcij
 • Sveta Ana pri vinogradniškem muzeju
 • Sveta Trojica v SG parkirišče pri pokopališču (ob svečematu)
 • Sveti Jurij ob Ščavnici Videm, parkirišče pri kulturnem domu in posojilnici
 • Sveti Jurij v SG Jurovski dol, ob deponiji za posip cest, od KZ proti novemu pokopališču
 • Šentilj Šentilj, parkirišče pri občini, Maistrova 2
 • Šentilj Zg.Velka-parkirišče pod šolskim igriščem
 • Šentilj Sladki vrh-parkirišče pri KD Sladki Vrh 3
 • Šentilj Ceršak-pri KS Ceršak 19
 • Vitanje dvorišče Komunalnega podjetja Vitanje, Na vasi 4
 • Zreče avtobusna postaja
 • Zreče Stranice, parkirišče pri pokopališču

Več: pdf14. oktober 2016 – Lansiranje uličnih zbiralnikov na Kidričevem in v Lenartu ter delavnica v Zrečah