Ecikliraj logo

Banner 2

Ulični zbiralniki začeli svojo pot v Posavju

Ulični zbiralniki začeli svojo pot v Posavju

Danes smo v ZRC Boršt skupaj z lokalnimi partnerji lansirali 28 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije v občine Brežice (skupaj z lokalnim partnerjem Komunala Brežice d.o.o.), Sevnica (skupaj s Komunala d.o.o. Sevnica), Krško ter Kostanjevica na Krki (skupaj s Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d.).

Postavitev novih uličnih zbiralnikov je pomemben korak v smeri odgovornega ravnanja z okoljem in manjšega obremenjevanja narave na odlagališčih odpadkov. S tem so se strinjali predstavniki izvajalcev gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki iz okoliških občin – Brežic, Krškega, Kostanjevice na Krki in Sevnice, ki so v Zbirno-reciklažnem centru Boršt s podpisom sprejeli zbiralnike in s simbolično oddajo e-odpadkov pospremili novo pridobitev.

Lokacije novih uličnih zbiralnikov so:

BREŽICE

 • Gimnazija Brežice, Trg izgnancev 14
 • Mladinski center, Gubčeva ulica 10
 • Trnje, Slomškova ulica
 • Dobova, poleg stojnice s kebabom
 • Bizeljsko – pošta

KRŠKO

 • Dolenja vas - Stari grad pri trgovini
 • Brestanica - parkirišče pri DS Smith
 • Senovo - pod kulturnim domom
 • Senovo - Trg rudarjev 4, pri zbiralnici
 • Koprivnica - pri pošti
 • Veliki trn - pri gasilskem domu
 • Raka - pri zbiralnici za pošto
 • Videm – Cesta 4. Julija, pri zbiralnici za glasbeno šolo
 • Videm - Pot na Polšco 25, pri zbiralnici
 • Videm - naselje NEK, pri zbiralnici
 • Krško - staro mestno jedro, Bohoričeva 11
 • Krško - Rostoharjeva ulica 2
 • Leskovec - zbiralnica pri gasilskem domu

KOSTANJEVICA

 • pri zbiralnici, za občino
 • Ulica talcev, pri zbiralnici

SEVNICA*

*Vse lokacije bodo znane naknadno, ob postavitvi (po 14. novembru 2016).

Več: pdf10. november 2016 – Lansiranje uličnih zbiralnikov v Brežicah

 • posavje_lansiranje-1
 • posavje_lansiranje-2
 • posavje_lansiranje-3