Ecikliraj logo

Banner 2

Ogljični odtis

Kaj je ogljični odtis?

Izraz ogljični odtis (angleško »carbon footprint«) uporabljamo za ponazoritev količine izpustov ogljikovega dioksida (CO2) in drugih toplogrednih plinov (TGP), za katero sta odgovorna posameznik ali podjetje oziroma organizacija. Ogljični odtis torej lahko izračunamo za dejavnost, dogodke in izdelke ter posameznike.

Zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij ter ogljični odtis

Zmanjševanje ogljičnega odtisa je skozi implementacjo projekta »Gospodarjenje z e-odpadki« pričakovati iz vidika zmanjšanja transporta v procesu zbiranja, saj bodo gospodinjstva lahko predajala odpadke v neposredni bližini doma, hkrati pa bo zmanjšana manipulacija s temi odpadki, kar bo zmanjšalo izlive npr. plinov iz hladilnikov.

Za zmanjševanje ogljičnega odtisa bomo skozi projekt uporabljali ekološke metode in pristope, pri čemer se bomo povezali z izvajalcem za izdelavo okoljskih analiz, da bodo podali svoje strokovno mnenje o vplivih na okolje pri nepravilnem ločevanju e-odpadkov in odpadnih baterij, še posebej malih aparatov, ki se znajdejo med mešanimi komunalnimi odpadki ali na divjih odlagališčih. Še posebej pozorni bomo pri dviganju zavesti med zaposlenimi in ostalimi poslovnimi partnerji ter vsemi vključenimi v projekt.